Idea imprezy

„KILOMETRY POMOCY” Michelin to IMPREZA CHARYTATYWNA o szerokim wymiarze społecznym.

To już piąty raz, kiedy Michelin Polska S.A. zaprasza swoich pracowników oraz mieszkańców
do udziału w dużej inicjatywie, dzięki której wspiera olsztyńskie szpitale.

Każdy z uczestników, który weźmie udział w jednej z proponowanych aktywności sportowych: biegach, przejazdach rowerowych czy też marszach Nordic Walking i przejdzie lub przejedzie choćby 1 kilometr dokłada się swoim zaangażowaniem do realizacji wspólnego celu.

W latach 2015 - 2018 Michelin Polska S.A. wsparł najmłodszych sponsorując aparaturę
dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

W tym roku Michelin Polska S.A. ponownie zamieni każdy kilometr na złotówki, a uzbierana
w ten sposób kwota trafi do Oddziału Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Olsztyn – Piotr Grzymowicz.

Zapraszamy!

Baw się i Pomagaj!